nuôi vịt

1.  Khái niệm Viết tắt V, A, C theo ba chữ cái đầu tiếng Việt là làm vườn (V) để trồng cây kết hợp với đào ao (A) để nuôi trồng thủy sản và làm chuồng (C) để chăn nuôi. Đây cũng là hoạt động canh tác có tính truyềnContinue Reading

cá chẽm

Khác với biện pháp sử dụng hóa chất và kháng sinh, CPSH cung cấp một phương thức an toàn bền vững đối với người nuôi và tiêu dùng. Thay cho việc tiêu diệt các bào tử vi khuẩn, CPSH được sản xuất với mục đích kích thích sự gia tăngContinue Reading

nuôi trồng thủy sản

1.    Mô tả bằng hình ảnh thông thường   □  Các thành phần: có thể sử dụng hình hộp, vuông, tròn,… □  Mối quan hệ: sử dụng mũi tên (một hoặc hai chiều) để xác định điểm xuất phát và điểm đến của các mối quan hệ cả bên trongContinue Reading

nuôi trồng thủy sản

1.    Có mục tiêu chung Các thành phần trong hệ thống có cùng chung mục tiêu, từ đó chức năng hoạt động của từng thành phần được xác định rõ hơn. 2.    Có ranh giới rõ rệt Ranh giới hệ thống cho biết quy mô và nội dung hệ thống.Continue Reading