nuôi trồng thủy sản

Công cụ mô tả hệ thống nuôi trồng thủy sản

thủy sản

1.    Mô tả bằng hình ảnh thông thường

 

□  Các thành phần: có thể sử dụng hình hộp, vuông, tròn,…

□  Mối quan hệ: sử dụng mũi tên (một hoặc hai chiều) để xác định điểm xuất phát và điểm đến của các mối quan hệ cả bên trong hệ thống

□  Diễn giải thông tin với nội dung ngắn gọn

□  Liệt kê những thông tin cần thiết theo mục tiêu mô tả

Thí dụ dùng hình vẽ để minh họa mối liên hệ về sinh học trong hệ thống NTTS.

Hình vẽ này cho ta thấy hệ thống nuôi bao gồm 3 hệ thống con (thành phần) là nuôi cá, nuôi các loài giáp xác, nuôi các loài ĐVTM. Ba hệ thống phụ này có tác động qua lại lẫn nhau giữa các nhóm sinh vật phù du, đối tượng nuôi và thực vật nước. Nuôi trồng thủy sản góp phần cân bằng sinh thái môi trường và đảm bảo cung cấp các chất hoạt động cho các loài thực vật trong ao, thủy sản cung cấp nước tưới và phân bón từ bùn đáy ao cho trồng trọt, cung cấp nước cho chăn nuôi.

2.    Bản đồ, biểu đồ,…

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, các loại bản đồ mộc, bản đồ sinh thái nuôi trồng, bản đồ xã hội, mặt cắt ngang (transect), biểu đồ vũ nhiệt,… và các thông tin có liên quan đều được sử dụng để mô tả hệ thống canh tác.

3.    Mô tả trên máy vi tính

Với sự tiến bộ của ngành vi tính, những chương trình vi tính có thể diễn giải và mô hình hóa toàn bộ một hệ thống canh tác.

♥♥♥ ⇒⇒ Nếu bạn cần sách KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN TOÀN TẬP  để vững tin hơn trên con đường chăn nuôi ong của mình thì ấn tải về ngay bên dưới nhé, chúc bạn sớm thành công trên con đường mình đã chọn.

NUT_DOW

Bà con có thể để lại ý kiến thắc mắc của mình tại đây