nai giống trưởng thành

Nai giống trưởng thành do trang trại Hoàng Gia cung cấp có độ tuổi từ 3 năm trở lên. Trọng lượng mỗi con đạt từ 60 kg trở lên. Với loại con giống này bà con có thể dễ dàng quan sát được các phẩm chất tốt của giống, giúpContinue Reading

nai giống con

Nai giống con do trang trại chúng tôi cung cấp có độ tuổi giao động từ 14-16 tháng. Trọng lượng mỗi con đạt từ 30-45 kg. Và gần như hoàn thiện về khả năng đề kháng chống chọi với dịch bệnh. Tất cả nai giống do trang trại Hoàng GiaContinue Reading

hươu sao trưởng thành

Hươu giống trưởng thành do trang trại Hoàng Gia cung cấp có độ tuổi giao động từ 3 năm trở lên. Với độ tuổi này, quan sát bề ngoài bà con có thể yên tâm để lựa chọn những con giống tốt nhất Tất cả con giống do trang trạiContinue Reading

Hươu sao giống

Hươu giống con do trang trại Hoàng Gia cung cấp có độ tuổi giao động từ 14-16 tháng. Ở độ tuổi này con giống đã gần như ổn định về khả năng đề kháng bệnh tất giúp bà con dễ dàng nuôi dưỡng. Trọng lượng mỗi con giống giao độngContinue Reading