nuôi trồng thủy sản

Các hình thức nghiên cứu hệ thống nuôi trồng thủy sản

Theo Simmonds (1984), có ba thể loại chính của NCHTCN. Đó là:

1. Nghiên cứu hiện trạng hệ thống nuôi trồng thủy sản

Một HTNTTS đã chọn, người nghiên cứu đi sâu phân tích về mặt kỹ thuật và về kinh tế xã hội. Mục tiêu của loại này có tính chất học thuật, kinh điển hơn là thực tiễn giải quyết khó khăn trở ngại để cải tiến HTNTTS.

thủy sản

2. Nghiên cứu trên chuồng trại với quan điểm hệ thống nuôi trồng thủy sản

Là loại nghiên cứu xuất phát từ quan điểm cho rằng chỉ cần thử nghiệm ngoài đồng là đủ để nhà nghiên cứu đưa ra giải pháp thỏa mãn nhu cầu thật sự của nông dân. Tiến trình tiêu biểu của nghiên cứu thực địa, tách từ hệ thống ra một hệ thống phụ, nghiên cứu nó đủ sâu (trong mối quan hệ với những hệ thống phụ khác – quan điểm hệ thống), và đi đến việc thực hiện trên đồng ruộng càng nhanh càng tốt với sự tham gia của nông dân (trông coi, thực hiện một số thao tác thí nghiệm).

3. Phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản mới

Là phương pháp nghiên cứu bắt đầu với quan điểm cho rằng HTNTTS ở vùng nhiệt đới đã vấp phải quá nhiều rủi ro đến nỗi cần đưa ra một HTNTTS mới hơn là nghiên cứu cải tiến chúng. Trong khi nghiên cứu thực địa tìm cách đưa kỹ thuật thích hợp với điều kiện tài nguyên của nông dân thường cần đến vai trò điều tiết của chính quyền và đưa ý niệm hiệu quả kinh tế vào các biện pháp kỹ thuật.

♥♥♥ ⇒⇒ Nếu bạn cần sách KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN TOÀN TẬP  để vững tin hơn trên con đường chăn nuôi ong của mình thì ấn tải về ngay bên dưới nhé, chúc bạn sớm thành công trên con đường mình đã chọn.

NUT_DOW

Bà con có thể để lại ý kiến thắc mắc của mình tại đây