nuôi trồng thủy sản

Tiêu chuẩn của nuôi trồng thủy sản bền vững

1.6.1. Bảo vệ môi trường nuôi tốt

–    Xử lý các chất thải từ nghề nuôi: Các chất lắng đọng hữu cơ làm thay đổi các thành phần và chất lượng nước ao nuôi, và chất tồn dư trong nuôi trồng do sử dụng các hóa chất, thuốc thú y hay thức ăn công nghiệp. Cần xử lý tốt các chất thải để tránh ô nhiễm môi trường.

–    Quản lý các đối tượng nuôi, phát huy tính đa dạng sinh học (biodiversity), đặc biệt các động thực vật, chú ý đến động thực vật phù du. Mật độ nuôi các đối tượng hợp lý trên một diện tích mặt nước, đồng thời phải tổ chức tạo nguồn thức ăn tự nhiên và phát huy chuỗi thức ăn tự nhiên.

thủy sản

1.6.2. Tổ chức hệ thống sản xuất và quản lý trang trại có hiệu quả cao

–    Phát triển nuôi trồng thủy sản theo nông hộ.

–    Quản lý chặt chẽ các cơ sở nuôi có qui mô lớn: Các cơ sở nuôi trồng có qui mô lớn thường cho nhiều sản phẩm trên một đơn vị sản xuất nhưng đó là những cơ sở có chứa nhiều phế thải, mật độ nuôi tập trung cao. Cần quản lý chặt chẽ các cơ sở nuôi trồng này về các mặt quy vùng sản xuất, xây dựng các cơ sở để xử lý các chất thải, ngăn ngừa dịch bệnh.

1.6.3. Quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên sinh học bền vững

Cần có một sự hài hoà giữa một bên tạo ra sản phẩm tối đa và một bên tạo ra sản phẩm tối ưu.

–    Về giống: Bảo tồn và sử dung quỹ gien của các loài thủy hải sản. Chú ý bảo tồn các đối tượng bản địa, nhất các loài đặc hữu đã thích ứng lâu đời với điều kiện sinh thái của địa phương. Tạo các dòng bằng cách nhân thuần, tăng cường tạo giống mới và phát huy tiềm năng di truyền tốt của các đối tượng nuôi.

–    Về thức ăn: Tạo ra và sử dụng các nguồn thức ăn không cạnh tranh và không gây nên hiện tượng cùng chung miền hay chuỗi thức ăn. Lưu ý sử dụng các loại thức ăn của địa phương sẵn có.

–    Về thú y thủy sản: Phòng chống các bệnh có thể lây lan nhanh. Làm tốt công tác dịch tể thú y thủy sản và quản lý tốt các bệnh theo qui định của tổ chức thú y thế giới (OIE).

1.6.4. Tổ chức nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn cao

Cần thực hiện phương châm: Cùng nghiên cứu với người nông ngư dân và nghiên cứu cho họ. Ngoài các phương pháp nghiên cứu truyền thống, cần thiết áp dụng các phương pháp nghiên cứu cải tiến;

–    Điều tra nhanh nông thôn (RRA) hoặc điều tra nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA).

–    Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản trên trang trại (On farm aquculture research) trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.

–    Sử dụng nghiên cứu trường hợp (casestudies).

1.6.5. Có chế độ chính sách phù hợp và khuyến khích phát triển

Nhà nước cần có chế độ chính sách để thực hiện các vấn đề nêu trên. Đồng thời nhà nước chú ý: Quy hoạch các vùng nuôi trồng thích hợp và tập trung giải quyết tốt đầu ra: Tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

1.6.6. Đảm bảo sức khoẻ con người tốt

Hệ thống sản xuất thủy sản cần phải đáp ứng được nhu cầu của con người về sức khỏe. Người sản xuất phải khoẻ mạnh, người sử dụng sản phẩm thủy sản phải an toàn. Đặc biệt là khả năng đề kháng tự nhiên của con người và các động vật thủy sản không bị ảnh hưởng, sức đề kháng ngày càng tốt với bệnh.

♥♥♥ ⇒⇒ Nếu bạn cần sách KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN TOÀN TẬP  để vững tin hơn trên con đường chăn nuôi ong của mình thì ấn tải về ngay bên dưới nhé, chúc bạn sớm thành công trên con đường mình đã chọn.

NUT_DOW

Bà con có thể để lại ý kiến thắc mắc của mình tại đây