nhung hươu yên ngựa

Các loại nhung hươu và thời điểm thu hoạch

nhung yên ngựa

1.  Các loại nhung hươu

Nắm vững các loại nhung hươu và thời điểm thu hoạch hợp lý có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao sản lượng và chất lượng nhung hươu. Có các loại lộc nhung như sau:

–    Lộc nhung sơ sinh: Lộc nhung của hươu đực 1 tuổi là đôi lộc nhung đầu tiên của hươu sao gọi là lộc nhung sơ sinh.

–    Lộc nhung 2 chạc: Lộc nhung của hươu đực 2 – 3 tuổi hoặc lộc nhung cỡ nhỏ thu hoạch vào lúc có 2 chạc gọi là lộc nhung 2 chạc.

–    Lộc nhung 3 chạc: Lộc nhung của hươu đực từ 5 tuổi trở lên, cỡ tương đối to mập, có thể thu hoạch được 3 chạc. Đối với hươu ngựa, người ta phân thành 2 loại lộc nhung 3 chạc và 4 chạc để thu hoạch.

2.  Thi kỳ thu hoạch nhung hươu

Căn cứ vào từng giống hươu để sau khi xác định loại hình nhung hươu thu hoạch, hàng ngày phải theo dõi tình hình sinh trưởng của nhung hươu và xác định thời gian thu hoạch.

Đối với nhung hươu sơ sinh, khi mọc dài khoảng 15-20 cm là có thể tiến hành thu hoạch.

Đối với nhung hươu 2 chạc, lúc chạc thứ 2 vừa nhú ra và đỉnh nhung hươu phình to, nứt ra thì ta thu hoạch là vừa.

Nhung hươu 3 chạc, khi chạc thứ 3 bắt đầu mọc nhô ra, bộ phận đỉnh nhung hươu vừa nhú ra thì ta thu hoạch.

⇒ Nếu bạn cần sách KỸ THUẬT CHĂN NUÔI HƯƠU SAO thì ấn tải về ngay bên dưới nhé, chúc bạn sớm thành công trên con đường mình đã chọn.

NUT_DOW

Bà con có thể để lại ý kiến thắc mắc của mình tại đây