nuôi trồng thủy sản

Một số giải pháp khắc phục và phát triển nuôi trồng thủy sản

1. Có chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam

Các nghị quyết Trung ương cần có các chương trình mục tiêu hay các nghị quyết chuyên đề của BCT/BCH Trung ương về phát triển nuôi trồng thủy sản. Chính phủ cần có các chương trình và giải pháp cụ thể như các chương trình Phát triển ngành thủy sản, chương trình giống thủy sản, chương trình bảo vệ môi trường nuôi, chương trình phòng trừ dịch bệnh…

2. Chính sách hỗ trợ kinh phí và đầu tư cho nông dân, ngư dân

– Nhà nước căn cứ vào điều kiện cụ thể ở từng vùng, hỗ trợ kinh phí hay đầu tư ban đầu, hỗ trợ giá về giống và kiểm tra dịch bệnh, giúp dân trong các khâu kỹ thuật quan trọng.

– Phát huy tiềm năng của các doanh nghiệp và tư nhân và điều phối lợi ích cho các doanh nghiệp và người dân địa phương.

thủy sản

3. Chính sách đào tạo đội ngũ, nguồn nhân lực

Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật bậc cao, bộ NN & PTNT cần có chương trình đào tạo cán bộ và Nhà nước cần khuyến khích cho người học ngành Nông – Lâm – Ngư và có chính sách đặc biệt về hỗ trợ tài chính, điều kiện học tập và làm việc.

– Nâng cao năng lực cho người dân bằng các khóa huấn luyện hay đào tạo nghề cho nông dân.

– Đào tạo công nhân kỹ thuật cho nuôi trồng thủy sản.

4. Chính sách và quy hoạch xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản an toàn

– Chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật.

– Áp dụng các cơ chế và điều kiện để khuyến khích các tổ chức tham gia vào quy hoạch phát triển vùng nuôi.

– Có quy hoạch tổng thể và cụ thể, có sự tham gia của người nuôi.

5. Chính sách và giải pháp về thị trường

– Chính phủ giao cho các bộ chuyên ngành nghiên cứu về thị trường. Tập trung và xây dựng các mối quan hệ song phương với các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Nhật để thiết lập hệ thống xuất khẩu chính ngạch có hiệu quả và an toàn.

– Chính sách trao đổi sản phẩm và áp dụng các chính sách thuế linh hoạt, tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.

♥♥♥ ⇒⇒ Nếu bạn cần sách KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN TOÀN TẬP  để vững tin hơn trên con đường chăn nuôi ong của mình thì ấn tải về ngay bên dưới nhé, chúc bạn sớm thành công trên con đường mình đã chọn.

NUT_DOW

Bà con có thể để lại ý kiến thắc mắc của mình tại đây