heo giống

Đặc tính tinh dịch của lợn giống

Tinh dịch của lợn có màu trắng đục và có mùi đặc trưng “nồng hắc hơi tanh ” , mỗi khi chúng sản xuất tinh, chúng cần phải huy động các chất dinh dưỡng trong cơ thể, đặc biệt là protein để sản sinh ra tinh trùng. Thành phần tinh dịch của lợn biến động mạnh do tác động của các yếu tố như dinh dưỡng, vân động và chế độ sử dụng.

lợn giống

Bảng 3.3. Thành phần hóa hoc của tinh trùng của lợn

Các chỉ tiêu Trung bình Biến động (mg/100
(mg/100 ml) ml)
pH 7,5 7,3 – 7,8
Nước 95 94 – 98
Na 650 290 – 850
K 240 80 – 380
Ca 5 2 – 6
Mg 11 5 – 14
Fructoza 330 260 – 430
Protein 3700
Lipid 0,2
Lượng tinh (ml) 150 – 300
Nồng độ tinh trùng (106/ml) 200 – 300
Tổng số tinh trùng/ 1 lần xuất (tỷ) 30 – 60
Tổng số tinh trùng/tuần (tỷ) 100 – 150
Tỷ lệ tinh trùng sống (%) 50 – 90
Tỷ lệ tinh trùng hình dạng bình thường (%) 70 – 90

⇑⇒⇒ Nếu bạn cần sách KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GIA SÚC TOÀN TẬP để vững tin hơn trong quá trình chăn nuôi của mình thì ấn tải về ngay bên dưới nhé, chúc bạn sớm thành công trên con đường mình đã chọn.
NUT_DOW

Bà con có thể để lại ý kiến thắc mắc của mình tại đây