ao cá đẹp

Đặc điểm sinh học của cá mè trắng và cá mè hoa

Đặc điểm sinh học của cá mè trắng

Cá mè trắng Việt Nam phân bố chủ yếu ở sông Hồng, sông Thái Bình, có ít ở sông Mã, sông Lam.

Cá mè trắng sống ở tầng nước giữa trên, cá thích sống ở vùng nước tĩnh. Điều kiện môi trường thích hợp cho cá mè trắng sinh trưởng và phát triển là nhiệt độ nước 20 – 30°C, độ pH = 7 – 7,5, hàm lượng oxy trên 3mg/lít.

Cá mè trắng ăn thực vật phù du. Sau khi nở được 3-4 ngày, thức ăn chủ yếu là động vật phù du và luân trùng. Cá từ 2,5 – 3 cm trở lên chuyển sang ăn thực vật phù du là chính.

Cá mè trắng sinh trưởng tương đối nhanh, trong tự nhiên cá 1 tuổi nặng 780 – 885 gam, cá 2 tuổi nặng 1,4 – 1,5kg. Nuôi dày trong ao, cá mè trắng 1 tuổi nặng 0.5 – 0,7kg, 2 tuổi nặng 1,5 – 1,9kg.

Cá mè trắng cái 3 tuổi, cá đực 2 tuổi thành thục sinh dục. Trong tự nhiên mùa vụ sinh sản từ tháng 5-6. Nuôi trong ao cá thành thục sớm. Mùa vụ cho sinh sản nhân tạo từ tháng 4 và có thể cho đẻ nhiều lần trong năm.

ao cá đẹp

Đặc điểm sinh học của cá mè hoa

Cá có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cá mè hoa thích sống ở tầng nước giữa và tầng nước trên, tính hiền, ít nhảy hơn cá mè trắng. Thức ăn chủ yếu là động vật phù du và một phần thực vật phù du.

Cá mè hoa có sức lớn nhanh hơn cá mè trắng. Ở hồ chứa nước mới hình thành tốc độ lớn của cá nhanh: Cá 1 tuổi nặng 2,8kg, cá 2 tuổi nặng 5,2 kg, cá lớn nhất có thể đạt tới 35 – 40kg. Cá mè hoa nuôi thích hợp ở sông, hồ mặt nước lớn. Cá nuôi trong ao nhỏ thì chậm lớn.

Cá mè hoa đẻ ở sông vào tháng 5-6. Nuôi trong ao thành thục sinh dục sớm, có thể cho đẻ vào tháng 4 và đẻ làm nhiều lần trong năm. Cá cái 3 tuổi, cá đực 2 tuổi tham gia sinh sản lần đầu.

♥♥♥ ⇒⇒ Nếu bạn cần sách KỸ THUẬT NUÔI THỦY SẢN TOÀN TẬP  để vững tin hơn trên con đường chăn nuôi ong của mình thì ấn tải về ngay bên dưới nhé, chúc bạn sớm thành công trên con đường mình đã chọn.

NUT_DOW

Bà con có thể để lại ý kiến thắc mắc của mình tại đây