con thỏ

Một số nguồn tài liệu tham khảo về nuôi thỏ cho bà con

thỏ nuôi

1.  Cheeke, P.R., 1987. Rabbit feeding and nutrition. Academic Press. INC. 1987.

2.  Đinh Văn Bình, Nguyễn Quang Sức,1999. Nuôi thỏ và Chế Biến Sản Phẩm Ở Gia Đình. NXB Nông Nghiệp.

3.  Đinh Văn Bình, 2003. Tài liệu kỹ thuật chăn nuôi thỏ. NXB Nông Nghiệp.

4.  F.A.O., 1986. The rabbit: Husbandry, health and production. Rome.

5.  F.A.O., 1988. Raising rabbit. better farming series. Rome 1988

6.  Hoàng Thị Xuân Mai.2005. Thỏ kỹ thuật chăn nuôi.NXB Nông Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

7.  Nguyễn Chu Chương, 2003. Hỏi đáp về nuôi thỏ. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội

8.  Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Quang Sức và Phạm Thị Nga, 1983. Nuôi thỏ thịt. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

9.  Nguyễn Ngọc Nam. 2002. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi thỏ. NXB Lao Động – Xã Hội

10.     Nguyễn Quang Sức & Đinh Văn Bình (2000), Cẩm nang chăn nuôi thỏ, thông tin trang wed-Viện Chăn Nuôi Việt Nam

11.     Nguyen Quang Suc, Dinh Van Binh, Le Viet Ly and TR. Preston, 1994. Studies on the use of dried pressesed sugarcane stalk or peeled sugarcane stalk for rabbit. In proc. Of Natioanal Seminar-Workshop. Sustaianable Livestock production on local feed resources. Nov. 22-27, 1993 in Ho Chi Minh city. pp 53-56.

12.     Nguyen Thi Kim Dong and Nguyen Thanh Van, 2009. Effect of different levels of cabbage waste (Brassica olerea) replacement in para grass (Brachiaria mutica) basal diet on growth performance and nutrient digestibility of crossbred rabbits in Mekong delta of Viet Nam. In proceedings of International Rabbit Workshop on Organic farming based on Forages at Cantho University, Vietnam. 25-27 Nov. 2008.

13.     Nguyen Thi Kim Dong and Nguyen van Thu, 2006. Effect of supplement level of water spinach leaves in diets based on para grass on intake, nutrient utilization, growth rate and economic returns of crossbred rabbits in Mekong delta, Vietnam. MEKARN Proccedings of Workshop on Forages for Pigs and Rabbits Phnom Penh, Cambodia, 22-24 August 2006. Agricultural Publishing house – Hanoi

14.     Nguyen Thi Kim Dong and Nguyen van Thu, 2006. Effect of dietary protein supply on reproductive performance of crossbred rabbits. MEKARN Proccedings of Workshop on Forages for Pigs and Rabbits. Phnom Penh, Cambodia, 22-24 August 2006. Agricultural Publishing house – Hanoi.

15.     Nguyen Van Thu & Nguyen Thi Kim Dong, 2009. A study of associated fresh forages for feeding growing crossbred rabbits the Mekong delta of Vietnam. In proceedings of International Rabbit Workshop on Organic farming based on Forages at Cantho University, Vietnam. 25-27 Nov. 2008.

16.     Nguyen Van Thu and Danh Mo, 2009. A study of nutritive values of forages as rabbit feed resources by using in vitro digestibility and gas production techniques. In proceedings of International Rabbit Workshop on Organic farming based on Forages at Cantho University, Vietnam. 25-27 Nov. 2008.

17.     Nguyen Van Thu and Nguyen Thi Kim Dong, 2005. Effect of replacement of different levels of paragrass (Brachiaria mutica) and sweet potato vines on feed utilization, growth rate and carcass quality of crossbred rabbit in the Mekong delta. BSAS Proceedings Khon Kaen, Thailand. Vol.2. T51.

18.     Nguyen Van Thu and Nguyen Thi Kim Dong, 2008. Effect of psophocarpus scandens replacing para grass in the diets on feed utilization, growth rate and economic return of growing crossbred rabbits in the mekong delta in Vietnam. In Proc. of 9th World rabbit Congress. Verona, Italy. P 759-762.

19.     Nguyen Van Thu and Nguyen Thi Kim Dong, 2008. Effect of water spinach and sweet potato vine associated with 2 other natural plants, on growth performance, carcass values and economic return of growing crossbred rabbits in the mekong delta of Vietnam. In Proc. of 9th World rabbit Congress. Verona, Italy. P 763-767.

20.     Nguyễn Văn Thu, 2003. Giáo trình Chăn nuôi thỏ. Khoa Nông Nghiệp, Đại Học Cần Thơ.

21.     Sandford, J.C., 1996. The domestic rabbit. Fifth edition. Oxford.

22.     Santoma G, J. C. De Blas, R. Carabano and M. J. Fraga (1987), Animal Production, (45), 291-300.

23.     Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia, 2008. Cẩm nang nuôi thỏ.

24.     Trung Tâm nghiên cứu Dê Thỏ Sơn Tây, 2002. Nuôi thỏ ở gia đình. Nhà xuất bản nông nghiệp.

25.     Việt Chương.2003. Nuôi và kinh doanh thỏ. NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh

♥♥♥ ⇒⇒ Nếu bạn cần sách KỸ THUẬT NUÔI THỎ THƯƠNG PHẨM  để tiến tới những bước thành công trong con đường chăn nuôi thỏ của mình thì ấn tải về ngay bên dưới nhé, chúc bạn sớm thành công trên con đường mình đã chọn.

NUT_DOW

Bà con có thể để lại ý kiến thắc mắc của mình tại đây