hươu sao trưởng thành

Nuôi hươu lấy nhung là nghề truyền thống của một số vùng và địa phương ở nước ta để phục vụ cho nhu cầu của xã hội. Do biết giá trị của hươu, vào những năm 20 – 30 của thế kỷ XX, nhân dân vùng Hương Sơn, Kỳ AnhContinue Reading