Trang trại nuôi cá sấu

1. Những đặc điểm của cá sấu sinh sản Qua nghiên cứu đặc điểm sinh sản của cá sấu hoang dã nhiều năm người ta nhận thấy: đến tuổi trưởng thành khi cá sấu đã cảm nhận thoả mãn được các điều kiện môi trường như nhiệt độ, ẩm độ,Continue Reading

Ếch giống việt nam

Người ta gọi ếch là loài lưỡng cư vì chúng có khả năng sống dưới nước lẫn trên cạn. Do ếch có hai phưong tiện để thở: thở bằng phổi và thở bằng da. Nhờ đó mà ếch chúi đầu xuống sình cả giờ liền vẫn không chết, mà sốngContinue Reading

Mô hình nuôi cá rô đồng

Cá rô đồng sống trong môi trường nước ngọt, dù ruộng sâu hay ruộng cạn, hoặc kênh rạch sông suối nước ngọt nào cũng là môi trường sống tốt của chúng. Cá rô dồng có khả năng chịu được nước có độ phèn nhẹ, độ pH: 6,5 và nhiệt độ nướcContinue Reading

Kỹ thuật nuôi cá sấu

1. Phương pháp bắt Cá sấu thương phẩm có kích thước cơ thể lớn, tính hung dữ cao, khi bị dồn bắt để giết mổ có nhiều khó khăn hơn đối với cá sấu nhỏ. Yêu cầu trong công việc này phải thật sự an toàn cho người làm việc.Continue Reading

Kỹ thuật nuôi cá rô đồng

Cách nuôi cá rô đồng lâu đời trong ao hồ của người mình cũng giống như cách nuôi của nhiều nước chuyên về nông nghiệp láng giềng như Campuchia, Thái Lan, Philippine… vẫn nuôi. Đó là đào ao, đào hồ mà nuôi. Ao hồ nuôi cá phải chọn nơi gầnContinue Reading