gà thả vườn

–    Vệ sinh phòng bệnh là công tác chủ yếu, đảm bảo “Ăn sạch, ở sạch, uống sạch”. Nền chuồng và vườn thả phải luôn khô ráo, sạch sẽ, không để ao tù nước đọng trong khu vườn thả. –    Áp dụng nghiêm ngặt lịch phòng vaccine tuỳ theo từngContinue Reading