tôm thẻ chân trắng

a. Tác nhân gây bệnh Taura Hội chứng Taura đã xảy ra lần đầu tiên ở vùng nuôi tôm the chân trắng gần sông Taura, tại Ecuador 1992. Gần đây, một số nghiên cứu đã phát hiện ra đây là một bệnh do virus thuộc giống Piconavirus, nằm trong họ Picorraviridae. VirusContinue Reading

tôm thẻ chân trắng

Phòng và trị bệnh phát sáng ở tôm thẻ chân trắng (Luminous Bacteria Disease, Luminescent vibriosis) Bệnh phát sáng xuất hiện quanh năm trên các loài tôm sú, thẻ, càng xanh, tôm hùm… Bệnh có thểxảy ra trong tất cả các giai đoạn ương nuôi từ trứng đến tôm trưởngContinue Reading

tôm thẻ chân trắng

Phòng và trị một số bệnh cho tôm thẻ chân trắng 1.  Bệnh đen mang –    Biểu hiện: Mang tôm có những điểm đen, các tơ mang chuyển màu đen, mang thối rữa toàn bộ. Quan sát bằng mắt thường thấy những búi sán lá đơn chủ trắng nhỏ nhưContinue Reading