cá chẽm

Khác với biện pháp sử dụng hóa chất và kháng sinh, CPSH cung cấp một phương thức an toàn bền vững đối với người nuôi và tiêu dùng. Thay cho việc tiêu diệt các bào tử vi khuẩn, CPSH được sản xuất với mục đích kích thích sự gia tăngContinue Reading

cá chẽm

Chế phẩm probiotic là tập hợp các chủng vi sinh vật có ích. Đó là các tế bào sống của các chủng vi sinh vật, sống hợp sinh và sinh sản ra một số hợp chất có tác dụng đến đời sống cây trồng, vật nuôi và cải thiện môiContinue Reading

cá chẽm

Thuật ngữ “probiotic” được Lilly và Stilwell đề xuất năm 1965 để tả những chất sản sinh bởi vi sinh vật làm tăng trưởng một vi sinh vật (hoặc sinh vật) khác. Năm 1989, Parker lại định nghĩa thêm cho rõ: Probiotic là những sinh vật (chủ yếu là viContinue Reading

cá chẽm

1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới Cá chẽm (L. calcarifer) là loài có giá trị kinh tế quan trọng ở vùng Nhiệt đới và Cận Nhiệt đới, thuộc Châu Á và Thái Bình Dương. Cá được nuôi thương phẩm nhiều ở các nước: Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia,Continue Reading