nuôi vịt

1. Vệ sinh chuồng trại và thiết bị chăn nuôi –    Chuồng trại đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông, duy trì mật độ đúng yêu cầu và đủ diện tích sân chơi. –    Phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ công tác phòng trừ dịchContinue Reading