con ong mật

a. Nguyên nhân và biểu hiện ong bốc bay: Nguyên nhân bên ngoài: ong rừng, kiến hoặc hại khác quấy phá, trời nắng, nóng, khô hanh, thùng ong bị đồ, bị chấn động mạnh sau khi di truyền… Nguyên nhân bên trong: do đàn ong thiếu thức ân, ong chúaContinue Reading