gia cầm

Vịt nuôi thức ăn hạn chế, cả số lượng và chất lượng làm sao đạt trọng lượng ở mức yêu cầu giống để đảm bảo có năng suất đẻ trứng cao trong giai đoạn sinh sản. Vịt trống và mái được nuôi chung một đàn. 1.  Điều kiên khí hậuContinue Reading