Hằng năm vào mua thu hoạch nhung nai (từ tháng 6 kéo dài đến tháng 9) Trang Trại Hoàng Gia chúng tôi có hàng trăm con nai đực giống to khỏe, sung mãn sẵn sàng cho ra những cặp nhung rất chất lượng. Về chất lượng dinh dưỡng cũng nhưContinue Reading