tôm sú giống

 I. Nhiệt độ nước nuôi tôm sú Nhiệt độ ảnh hưởng tới nhiều phương diện trong đời sống của tôm: hô hấp, tiêu thụ thức ăn, đồng hoá thức ăn, miễn nhiễm đối với bệnh tật, sự tăng trưởng… Nhiệt độ thay đổi theo khí hậu mỗi mùa, vì thế tạiContinue Reading

kỹ thuật nuôi tôm sú

I.   PHÂNLOẠI Tôm sú (tên tiếng Anh là Giant/Black Tiger Prawn) được định loại là: – Ngành: Arthropoda – Lớp: Crustacea – Bộ: Decapoda – Họ chung: Penaeidea – Họ: Penaeus Fabricius 1.  Chu kì sống của tôm sú Các giai đoạn phát triển ấu trùng tôm sú: –   Nauplli:Continue Reading