nuôi trồng thủy sản

Hội nghề cá Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của những cá nhân, tổ chức của Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng, chế biến tiêu thụ và hậu cần dịch vụ nghềContinue Reading

nuôi trồng thủy sản

1. Quá trình hình thành hợp tác xã nghề cá Trước đây, việc đề ra Chương trình Hợp tác hóa nông nghiệp có vai trò lịch sử rất quan trọng và đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong đó định hướng cho giai cấpContinue Reading

nuôi vịt

1.  Khái niệm Viết tắt V, A, C theo ba chữ cái đầu tiếng Việt là làm vườn (V) để trồng cây kết hợp với đào ao (A) để nuôi trồng thủy sản và làm chuồng (C) để chăn nuôi. Đây cũng là hoạt động canh tác có tính truyềnContinue Reading

nuôi trồng thủy sản

1.    Mô tả bằng hình ảnh thông thường   □  Các thành phần: có thể sử dụng hình hộp, vuông, tròn,… □  Mối quan hệ: sử dụng mũi tên (một hoặc hai chiều) để xác định điểm xuất phát và điểm đến của các mối quan hệ cả bên trongContinue Reading

nuôi trồng thủy sản

1.    Có mục tiêu chung Các thành phần trong hệ thống có cùng chung mục tiêu, từ đó chức năng hoạt động của từng thành phần được xác định rõ hơn. 2.    Có ranh giới rõ rệt Ranh giới hệ thống cho biết quy mô và nội dung hệ thống.Continue Reading

nuôi trồng thủy sản

1.    Khái niệm Nghiên cứu hệ thống nuôi trồng thủy sản (NCHT-NTTS) là một phương pháp nghiên cứu và phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản theo cách nhìn toàn bộ trang trại hay hệ thống ao nuôi, một tổng thể theo hệ thống, trong đó con người (nôngContinue Reading