cá tai tượng

Hỏi: Cá tai tượng ngoài nuôi làm cá cảnh có đạt được hiệu quả kinh tế khi nuôi trong các ao hồ làm cá thương phẩm không? Đáp: Cá tai tượng là loại cá lớn nhất trong những loài cá sặc, cá rô. Có thể đạt chiều dài tới 1,8m nặng 50kg.Continue Reading

ao cá đẹp

Cá trôi phân bố nhiều ở các sông suối lớn miền núi. Cá sống ở tầng nước giữa và dưới, thích nước chảy, ưa hoạt động. Tuy nhiên cá trôi chịu lạnh kém. Ở nhiệt độ 100C cá ít hoạt động. Đặc điểm sinh học của cá trôi Cá trôiContinue Reading