gia cầm

* Nguyên nhân: Do vi khuẩn Pasteurella Multocida gây ra, là vi khuẩn Gram âm. * Truyền lây: Qua thức ăn, nước uống * Triệu chứng lâm sàng: Thời kỳ nung bệnh không hoàn toàn giống nhau trên gà.Triệu chứng đầu tiên xảy ra trên gà trong vòng 48 giờContinue Reading

vector con gà

I. Kỹ thuật chọn giống gà Tốt nhất ta nên sử dụng giống gà ở địa phương hoặc là con giống cải tiến, vì nó có khả năng thích nghi cao với môi trường đang sống, nó có sức kháng bệnh tốt, có khả năng tìm mồi và nuôi conContinue Reading