Ếch giống việt nam

Người ta gọi ếch là loài lưỡng cư vì chúng có khả năng sống dưới nước lẫn trên cạn. Do ếch có hai phưong tiện để thở: thở bằng phổi và thở bằng da. Nhờ đó mà ếch chúi đầu xuống sình cả giờ liền vẫn không chết, mà sốngContinue Reading