* Nguyên nhân: Do virus. Gà thường mắc bệnh ở 4-8 tuần tuổi.

* Triệu chứng: Phân lúc đầu loãng, trắng, nhớt nhầy, sau loãng nâu.

- Gà sút nhanh, run rẩy. Tỷ lệ nhiễm bệnh rất nhanh: 2-5 ngày toàn đàn bị nhiễm. Tỷ lệ chết: 10-30%.

- Gà thịt thường phát bệnh sớm hơn (ở giai đoạn 20-40 ngày).

gia cầm

* Bnh tích:

Cơ đùi xuất huyết đỏ thành vệt. Bệnh mới phát túi Fabricius sưng to.

- Ngày thứ 2: Thận sưng nhạt màu, ruột sưng có nhiều dịch nhầy.

- Ngày thứ 3: Xuất huyết lấm tấm hoặc thành vệt cơ đùi, cơ ngực.

- Ngày thứ 5, 6, 7 túi Fabricius teo nhỏ, cơ đùi, cơ ngực tím bầm.

* Phòng và tr bnh:

- Phòng bệnh bằng vệ sinh: Định kỳ tiêu độc sát trùng chuồng trại thường xuyên mỗi tháng và sau mỗi đợt nuôi.

- Phòng bằng vaccine.

Comments

comments