Đặc điểm trao đổi chất của lợn đực giống là phương thức trao đổi chất: “Dị hóa chiếm ưu thế so với quá trình đồng hóa” và phương thức này được thể hiện như sau:

trang trại nuôi lợn

- Trong suốt thời gian hoạt động về sinh dục, hai tinh hoàn của lợn đực luôn luôn sản sinh tinh trùng.

- Thần kinh của lợn đực giống rất mẫn cảm, rất dễ chuyển sang trạng thái hưng phấn, con vật lúc nào cũng thích vận động, một kích thích nhỏ của các con cái cũng có thể gây tác động mạnh tới nó, nên tiêu hóa nhiều năng lượng dẫn tới con vật rất khó béo, khó tích lũy dinh dưỡng.

- Trong khi giao phối, tinh dịch được truyền sang cho con cái (hàng trăm ml tinh dịch). Vì vậy nuôi dưỡng ảnh hưởng rất lớn đến phẩm chất tinh dịch, sức khỏe và thời gian sử dụng đực giống. Nếu nuôi dưỡng tốt, sử dụng hợp lý thì duy trì và nâng cao phẩm chất tinh dịch, tỷ lệ thụ thai, sức sống đời con và tăng thời gian sử dụng đực giống, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Comments

comments